ثروتمند واقعی

 • ۱۵:۱۷


 • ۲۳

بخند

 • ۱۵:۱۶


 • ۱۷

امید

 • ۱۵:۱۵


 • ۱۹

گاندی

 • ۱۵:۱۴

 • ۱۸

قانون طبیعت

 • ۱۳:۰۶


 • ۱۸

عکس برتر

 • ۱۸:۰۶


 • ۳۱

زیبایی

 • ۱۲:۰۳

از زیبایی هایی که در اطرافت هست لذت ببر و بیندیش !

از لحظه های ناب استفاده کن و آن را از دست نده.

همیشه درست نگاه کن چون هر نگاه ممکن است مسیر زندگی را تغییر دهد.

زیبابین باش !

سعی کن در هر چیزی وجود زیبایی را ببینی.

 • ۲۰

زندگی یعنی حرکت

 • ۱۱:۵۵


 • ۴۶۷

شکسپیر

 • ۱۱:۵۲

 • ۱۶

زندگی کن

 • ۱۱:۴۹


 • ۱۸
Designed By Erfan Powered by Bayan