ثروتمند واقعی

 • ۱۵:۱۷


 • ۳۰

بخند

 • ۱۵:۱۶


 • ۲۴

امید

 • ۱۵:۱۵


 • ۲۸

گاندی

 • ۱۵:۱۴

 • ۲۹

قانون طبیعت

 • ۱۳:۰۶


 • ۲۶

عکس برتر

 • ۱۸:۰۶


 • ۳۶

زیبایی

 • ۱۲:۰۳

از زیبایی هایی که در اطرافت هست لذت ببر و بیندیش !

از لحظه های ناب استفاده کن و آن را از دست نده.

همیشه درست نگاه کن چون هر نگاه ممکن است مسیر زندگی را تغییر دهد.

زیبابین باش !

سعی کن در هر چیزی وجود زیبایی را ببینی.

 • ۲۶

زندگی یعنی حرکت

 • ۱۱:۵۵


 • ۶۳۷

شکسپیر

 • ۱۱:۵۲

 • ۲۱

زندگی کن

 • ۱۱:۴۹


 • ۲۳
Designed By Erfan Powered by Bayan