ثروتمند واقعی

 • ۱۵:۱۷


 • ۱۸

بخند

 • ۱۵:۱۶


 • ۱۳

امید

 • ۱۵:۱۵


 • ۱۴

گاندی

 • ۱۵:۱۴

 • ۱۴

قانون طبیعت

 • ۱۳:۰۶


 • ۱۳

عکس برتر

 • ۱۸:۰۶


 • ۲۷

زیبایی

 • ۱۲:۰۳

از زیبایی هایی که در اطرافت هست لذت ببر و بیندیش !

از لحظه های ناب استفاده کن و آن را از دست نده.

همیشه درست نگاه کن چون هر نگاه ممکن است مسیر زندگی را تغییر دهد.

زیبابین باش !

سعی کن در هر چیزی وجود زیبایی را ببینی.

 • ۱۴

زندگی یعنی حرکت

 • ۱۱:۵۵


 • ۳۸۶

شکسپیر

 • ۱۱:۵۲

 • ۱۳

زندگی کن

 • ۱۱:۴۹


 • ۱۴
Designed By Erfan Powered by Bayan