چرا ؟؟

  • ۱۸:۰۱

هرکه ...

  • ۱۷:۵۸

اینقدر نگو ...

  • ۱۷:۵۷

من خانه هستم ...

  • ۱۷:۵۵

خدایا...

  • ۱۷:۵۳

چه زیباست ...

  • ۱۷:۴۹

گاهی ...

  • ۱۷:۳۹

می دانی ...

  • ۱۸:۱۴

می دانی

یک وقت هایی باید

روی یک تکه کاغذ بنویسی

تـعطیــل است

و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت

باید به خودت استراحت بدهی

دراز بکشی

دست هایت را زیر سرت بگذاری

به آسمان خیره شوی

و بی خیال ســوت بزنی

در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که

پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند

آن وقت با خودت بگویـی

بگذار منتـظـر بمانند !!!حسین پناهی

هر جا ...

  • ۱۸:۰۴

غم پنهان ...

  • ۱۸:۰۳

۱ ۲ ۳ . . . ۲۲ ۲۳ ۲۴
Designed By Erfan Powered by Bayan