دلـَــ م...

 • ۱۹:۴۰

دلـَــ م را دیگــر هیـــ چ نمـے لرزانــد ! در مـَـ ن دلهـُــره.. در مـَـ ن تـــرس.. در مـَـ ن احســآس مُــرده است ! معشوقـــــــــــــه ای پیـــــــــــدا کـــــــــــرده ام به نـــــــــــام روزگــــــــــــار !!!! ایــــــــــــن روزهــــــــــــا ... سخـــــــــــت مرا درآغــــــــــــوش خــــــــــویش به بـــــــــــازی گــــــــــــرفته اســـــــــــت !!!.


شخصیت شما بر اساس میوه مورد علاقه

 • ۱۸:۱۸


شخصیت شناسی با میوه لطفا دقت کنید! در حقیقت این تست  نشان می دهد که شخصیت افراد مختلف نسبت به انتخاب میوه مورد علاقه شان چگونه است.

کدام میوه را بیشتر از همه دوست دارید؟

سیب ، پرتقال ، هلو ، گلابی ، گیلاس ، موز ، نارگیل ، انگور سیاه ، آناناس

لطفا میوه ای که دوست دارین رو بنویسین :)


شخصیت شما بر اساس میوه مورد علاقه تان :

جرأت کن ...

 • ۱۶:۱۰

وقتی روز جدیدی شروع می شود، جرأت کن و قدرشناسانه تبسمی کن.

وقتی به تاریکی رسیدی، جرأت کن و اوّلین کسی باش که شمعی روشن می کند.

وقتی بی عدالتی وجود دارد، جرأت کن و اوّلین کسی باش که آن را محکوم می کند.

وقتی به دشواری برخوردی، جرأت کن و به کارت ادامه بده.

وقتی به نظرت می رسد زندگی دارد به زمینت می زند، جرأت کن و با مشکل بستیز.

وقتی احساس خستگی و ناامیدی می کنی، جرأت کن و به راهت ادامه بده.

وقتی زمانه سخت می شود، جرأت کن و از آن سخت تر شو.

وقتی احساس شادمانی می کنی، جرأت کن و دلت را شاد کن.

جرأت کن و به بهترین کسی که می توانی، تبدیل شو. جرأت کن...

شخصیت شما بر اساس پرندگان

 • ۱۸:۱۳

دانشمندان و اساتید دانشگاه هاپکینز جدیدا به این نتیجه رسیده اند که نوع نگرش و در واقع دوست داشتن شما در خصوص یک حیوان بویژه پرندگان می تواند بازگو کننده بسیاری از حقایق در مورد شخصیت شما باشد. حالا کمی فکر کنید و ببینید که کدام یک از پرندگان زیر را بیشتر می پسندید؟

شاهین ، مرغابی ، قمری ، سینه سرخ ،

بلبل ،مرغ ماهیخوار ، کلاغ ، عقاب ، قو ، دارکوب ،باز ، حواصیل


شخصیت شما کدام پرنده است ؟

لطفا بنویسین :)

شخصیت شما بر اساس انتخاب شما

زندگی را بیاموزیم از...

 • ۱۷:۳۲

زندگی را بیاموزیم از:
بلبلی که حتی در قفس هم می‌خواند
پروانه ای که حتی با وجود کوتاهی عمر، از پرواز دست نمی‌کشد
طاووسی که زشتی پاهایش، افسرده‌اش نساخته
کرمی که بی‌دست و پا بودنش، او را از حرکت باز نداشته
جغدی که شب‌ها به مراقبه مشغول است.
عقابی که چشمانش را به هدفش دوخته است
سگی که تو نجس می‌خوانیَش ،اما او به تو وفادار است
گوسفندی که قربانی خوشی‌ها و ناخوشی‌های توست اما باز برایت برکت میاورد
پشه ای که چگونه غرور و عظمت تو را در هم می‌شکند و
خشم نهفته‌ات را بیرون می‌ریزد...

 

نفر چهارم

 • ۱۷:۰۱

نفر چهارم

رییس جمهوری می خواست معاون اولش را انتخاب کند.

چهار اندیشمند بزرگ کشور فراخوانده شدند.

آنان را در اتاقی قرار دادند و رئیس جمهور به آنان گفت که:

«در اتاق به روی شما بسته خواهد شد و قفل اتاق، قفلی معمولی نیست و با یک جدول ریاضی باز خواهد شد، تا زمانی که آن جدول را حل نکنید نخواهید توانست قفل را باز کنید. اگر بتوانید مسئله را حل کنید می توانید در را باز کنید و بیرون بیایید»…

رئیس جمهور بیرون رفت و در را بست…

سه تن از آن چهار مرد بلافاصله شروع به کار کردند. اعدادی روی قفل نوشته شده بود، آنان اعداد را نوشتند و با آن اعداد، شروع به کار کردند.

نفر چهارم فقط در گوشه ای نشسته بود!

آن سه نفر فکر کردند که او دیوانه است.. او با چشمان بسته در گوشه ای نشسته بود و کاری نمی کرد. پس از مدتی او برخاست، به طرف در رفت، در را هل داد،باز شد و بیرون رفت!!!

و آن سه تن پیوسته مشغول کار بودند. آنان حتی ندیدند که چه اتفاقی افتاد که نفر چهارم از اتاق بیرون رفته!

وقتی رئیس جمهور با این شخص به اتاق بازگشت، گفت: «کار را بس کنید. آزمون پایان یافته و من نخست وزیرم را انتخاب کردم».

آنان نتوانستند باور کنند و پرسیدند: «چه اتفاقی افتاد؟ او کاری نمی کرد، او فقط در گوشه ای نشسته بود.. او چگونه توانست مسئله را حل کند؟»

مرد گفت: «مسئله ای در کار نبود. من فقط نشستم و نخستین سؤال و نکته ی اساسی این بود که آیا قفل بسته شده بود یا نه؟ لحظه ای که این احساس را کردم فقط در سکوت مراقبه کردم. کاملأ ساکت شدم و به خودم گفتم که از کجا شروع کنم؟
نخستین چیزی که هر انسان هوشمندی خواهد پرسید این است که آیا واقعأ مسأله ای وجود دارد، چگونه می توان آن را حل کرد؟ اگر سعی کنی آن را حل کنی تا بی نهایت به قهقرا خواهی رفت؛
هرگز از آن بیرون نخواهی رفت. پس من فقط رفتم که ببینم آیا در، واقعأ قفل است یا نه و دیدم قفل باز است».

رئیس جمهور گفت: «آری، کلک در همین بود. در قفل نبود. قفل باز بود. من منتظر بودم که یکی از شما پرسش واقعی را بپرسد و شما شروع به حل آن کردید؛ در همین جا نکته را از دست دادید. اگر تمام عمرتان هم روی آن کار می کردید نمی توانستید آن را حل کنید. این مرد، می داند که چگونه در یک موقعیت هشیار باشد. پرسش درست را او مطرح کرد».

گاهی وقتا ...

 • ۱۸:۱۴

گاهے وَقتـا فرامـوش کُن کجـایی
بہ کجـا رسـیدی
و بہ کجـا نرسـیدی
گـاهی وَقتـا فَـقـط زنـدگـی کـن
یاد قولهایی کـه به خودِت دادی نَبـاش
یہ وقتایی شَرمنده خودِت نَبـاش
«دِ آخه مَشتے تَقصیر تو نیست کِه
 تو تلاشتو کردی امــــــا نَشـــد »
یہ وقتایی جَواب خودِتو نَده
هَر کی اَزت پُرسید چرا اینجایی زندگی گیر کردی
"لـــبـــخَـــنـــد بــزن "و بگو:
کـم نَذاشتَــــم حاجّی
امـّــــا نــشــد 
یہ وقتایی فَقط از زِنده بودَنِت لِّذت بِـبَر
درُستہ سَخته ولی تو تلاشِتو بُکن

 

خدا می داند ...

 • ۱۱:۰۸

نگران نباش

خدا می‌داند که چقدر سخت تلاش کرده‌ای

وقتی قلبت مملو از درد است،

وقتی احساس می‌کنی که زندگیت ساکن و زمان در گذر است،

خدا انتظارت را می‌کشد ...

وقتی هیچ اتفاقی نمی‌افتد و تو ناامیدی،

و ناگاه دیدگاه روشنی در مقابلت آشکار شد،

و نوری از امید در دلت جرقه زد،

خدا در گوشت نجوا کرده است …

وقتی اوضاع روبه‌راه می‌شود و تو چیزی برای شکر کردن داری، خدا تو را بخشیده است …

وقتی که اتفاقات شیرین و دلچسبی رخ داد

خدا به تو لبخند زده است …

به یاد داشته باش هر کجا که هستی و هر احساسی که داری، خدا آن را می‌داند …

امتحان ریشه ها

 • ۱۹:۰۹

وقتی دائم بگویى گرفتارم؛

هیچ وقت آزاد نمیشوى،

وقتی دائم بگویى وقت ندارم،

هیچوقت زمان پیدا نمی کنی،

وقتی دائم بگویى فردا انجامش میدهم، آن فردای تو هیچ وقت نمیاید!

وقتی صبحهااز خواب بیدار میشویم دوانتخاب داریم:

برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم،

یا بیدار شویم و رویاهایمان را دنبال کنیم.

انتخاب با شماست!

وقتی در خوشی و شادی هستی عهد و پیمان نبند!

وقتی ناراحتی جواب نده!

وقتی عصبانی هستی تصمیم نگیر!

زندگی، برگ بودن در مسیر باد نیست،

امتحان ریشه هاست.

بیچاره ماهی ها

 • ۱۲:۴۲

بیچاره ماهی ها

یک عمر بی صدا فریاد زدند

عاقبت صدایشان در ماهیتابه درآمد! (وحید عمرانی)

 • ۲۰
۱ ۲ ۳ . . . ۱۸ ۱۹ ۲۰
Designed By Erfan Powered by Bayan