ثروتمند واقعی

 • ۱۵:۱۷


 • ۲۰۵

بخند

 • ۱۵:۱۶


 • ۲۰۶

امید

 • ۱۵:۱۵


 • ۲۰۴

گاندی

 • ۱۵:۱۴

 • ۱۸۲

قانون طبیعت

 • ۱۳:۰۶


 • ۱۹۸

عکس برتر

 • ۱۸:۰۶


 • ۲۳۱

زیبایی

 • ۱۲:۰۳

از زیبایی هایی که در اطرافت هست لذت ببر و بیندیش !

از لحظه های ناب استفاده کن و آن را از دست نده.

همیشه درست نگاه کن چون هر نگاه ممکن است مسیر زندگی را تغییر دهد.

زیبابین باش !

سعی کن در هر چیزی وجود زیبایی را ببینی.

 • ۲۰۸

زندگی یعنی حرکت

 • ۱۱:۵۵


 • ۱۰۳۰

شکسپیر

 • ۱۱:۵۲

 • ۱۶۸

زندگی کن

 • ۱۱:۴۹


 • ۲۰۰
Designed By Erfan Powered by Bayan