فکر آدم مثل ...

  • ۱۸:۵۱

امروز ...

  • ۱۸:۴۵

ایده های بزرگ

  • ۱۸:۴۳

من دریافته ام که ایده های بزرگ هنگامی به ذهن راه می یابند

که مصمم به داشتن چنین ایده هایی باشیم

چارلی چاپلین

فرصت پرواز

  • ۱۸:۴۱

دنیای درون

  • ۱۸:۳۶

انسان پدیده ای غریب است

به فتح هیمالیا میرود

به کشف اقیانوس آرام دست میابد

به ماه و مریخ سفر می کند

تنها یک سرزمین است که هرگز تلاش نمی کند آن را کشف کند

و آن دنیای درونی وجود خود است

مشکلات

  • ۱۸:۳۳

مشکلات، ما را متوقف نمی کنند

بلکه به ما آموزش میدهند

رمز زندگی

  • ۱۸:۳۰

مانند آسمان بخشنده ومانند زمین افتاده باش رمز زندگی همین است

شکست یا مبارزه

  • ۱۸:۲۸

کسی که مبارزه کند، ممکن است شکست بخورد،

ولی آنکه مبارزه نکند، شکست خورده هست

امید

  • ۱۷:۴۵

 

خدا زمین رو گرد آفرید
                             که به انسان بگه
                                                             همون لحظه که فکر میکنی به آخر رسیدی
                                                                    درست در نقطه آغازی
                                                                                          هرگز امیدت رو از دست نده

موفقیت

  • ۱۷:۳۹

جاده ی موفقیت سر راست نیست
پیچی وجود دارد به نام شکست
دور برگردانی به نام سردر گمی
سرعت گیر هایی بنام دوستان
چراغ قرمز هایی بنام دشمنان
چراغ احتیاط هایی بنام خانواده
تایر های پنچری خواهید داشت به نام شغل
اما اگر یدکی بنام عزم داشته باشید
موتوری به نام استقامت
و راننده ای بنام خدا
به جایی خواهید رسید که موفقیت نام دارد . . .

Designed By Erfan Powered by Bayan