کاغذ باطله فردا

  • ۱۷:۱۹


از این که امروز مورد توجه هستی خوشحال نباش 

تیتر اول روزنامه امروز ، کاغذ باطله فردا خواهد بود.

آزادی

  • ۱۷:۱۲


آزادی واژه زیبایی است که حتی حاضر نیست حروفش به هم وابسته باشد

تنها راه رسیدن به آزادی ، رهایی از وابسته بودن است.


احمقانه ترین توجیه...

  • ۱۷:۰۵


احمقانه ترین توجیه و خطرناک ترین بهانه  برای قانع کردن خود ، این جمله است :
همه این جورند.

همه ی ما ...

  • ۲۲:۲۰


همه ی ما
فقط حسرت بی پایان یک
اتفاق ساده ایم
که جهان را بی جهت،
یک جور عجیبی جدی گرفته ایم
شاعر سید صالحی

تقوا

  • ۱۸:۱۵

بلند بخوان؛
درشت بنویس؛
آویزه ی گوشت کن که:
«تقوا» آن نیست؛
که با یک «تق»، وا برود …

مترسک زیبا

  • ۱۸:۱۲

مترسک عروسک زشتیست که از مزرعه مراقبت میکند
و آدمی مترسک زیباییست که جهان را می ترساند .

انسان شریف و قابل احترام

  • ۱۷:۵۱

انسان”، بزرک نیست جزبه وسیله فکرش

“شریف” نیست جز به واسطه ی احساساتش

و”قابل احترام” نیست جزبه سبب اعمال نیکش

تقدیم به انسانی شریف و قابل احترام . . .

روزگار

  • ۱۳:۵۴

آهای روزگار جایزه اسکار حق توست

سالهاست که تو ما رو فیلم خودت کردی!!

غم مخور

  • ۱۱:۵۳

در جهان غصه کوتاهی دیوار مخور

حسرت کاخ رفیق و زر بسیار مخور

گردش چرخ نگردد به مراد دل کس

غم بی مهری آن مردم بی عار مخور . . .

همیشه...

  • ۱۱:۳۵

“همیشه” واسه “گلی”
خاک “گلدون” باش…!!
که “اگه” به “آسمون”
هم رسید “یادش” باشه
“ریشه اش” کجاست..!!ـ

Designed By Erfan Powered by Bayan