پایان راه

 • ۱۵:۲۸

 • ۲۵۳

بردباری

 • ۱۵:۲۷


 • ۲۸۳

خوشبختی

 • ۱۵:۲۶


 • ۲۰۱

ثروتمند واقعی

 • ۱۵:۱۷


 • ۲۰۵

بخند

 • ۱۵:۱۶


 • ۲۰۶

امید

 • ۱۵:۱۵


 • ۲۰۴

گاندی

 • ۱۵:۱۴

 • ۱۸۲

قانون طبیعت

 • ۱۳:۰۶


 • ۱۹۸

عکس برتر

 • ۱۸:۰۶


 • ۲۳۱

زیبایی

 • ۱۲:۰۳

از زیبایی هایی که در اطرافت هست لذت ببر و بیندیش !

از لحظه های ناب استفاده کن و آن را از دست نده.

همیشه درست نگاه کن چون هر نگاه ممکن است مسیر زندگی را تغییر دهد.

زیبابین باش !

سعی کن در هر چیزی وجود زیبایی را ببینی.

 • ۲۰۸
۱ ۲
Designed By Erfan Powered by Bayan