درباره من

من در جایی زندگی میکنم که
صبح ها آسمانش همیشه آبی است
خورشید در آنجا بسیار زیبا می درخشد
نفس کشیدن در هوایش لذت بخش است
جایی که پرندگان آزادانه پرواز می کنند
گل ها آزادانه شکوفا می شوند
زندگی در آنجا یعنی
انگیزه ای دوباره برای متولد شدن

Designed By Erfan Powered by Bayan