ای چرخ ...

  • ۱۱:۰۶

ای چرخ بسی لیل و نهار آوردی

گه فصل خزان و گه بهار آوردی

 

مردان جهان را همه بردی به زمین

نامردان را بروی کار آوردی

 

از ابوسعید ابوالخیر

کوچه ی خلوت

  • ۱۸:۱۷

همگان به جست‌ و جوی خانه می‌ گردند

من کوچه‌ ی خلوتی را می‌ خواهم
بی‌ انتها برای رفتن
بی‌ واژه برای سرودن
و آسمانی برای پرواز کردن
عاشقانه اوج گرفتن
رها شدن

سید علی صالحی

اما...

  • ۱۱:۰۰

تو مرا یاد کنی یا نکنی

باورت گر بشود، گر نشود

حرفی نیست؛

اما...

نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست!


(سهراب سپهری)

تو بیش از حد زیبایی!

  • ۲۰:۳۴

از ماه بگویم؟

پیشترها گفته اند

از گل؟؟

آه...

یا من دیر شاعر شده ام

یا تو بیش از حد زیبایی!

__بهرام محمودی__

ماهی کوچک

  • ۲۰:۲۵

ماهی کوچک درون تنگ جایش تنگ بود

او اسیر کوچک دلهای همچون سنگ بود

کس چه می داند که در این روزهای شاد عید

ماهی کوچک برای مادرش دلتنگ بود


رضا خادمه مولوی

حقیقت این بود ...

  • ۱۹:۰۶

حقیقت این بود؛
هر آنقدر که توانستیم
کسی را خوشحال کردیم،
به همان اندازه هم تنها ماندیم . . .

صائب تبریزی

  • ۱۹:۰۲

دیده از اشک و 
دل از داغ و 
لب  از  آه
پُر است 
 
عشق 
در هر گذری 
رنگ دگر می ریزد
 
شاعر: صائب تبریزی

خلاصه کردیم ...

  • ۱۸:۵۸
آب را در بطری ها خلاصه  کردیم
هوا را در کپسول های اکسیژن
جنگل را در چند گلدان خانه
و دریا هم
که در وهم ِ آکواریوم
جا شد
ما زیبایی را نشستیم
روی مبل
تا از تلوزیون تماشا کنیم
و حالا
نگران همه چیزهای اندکمانیم که در حال اتمام است
شاعر : یاور مهدی پور

عاشق سر سخت

  • ۱۸:۴۹


بر فرو رفتگی های این سنگ

دست بکش
و قرن ها
عبور رودخانه را حس کن!
 
سنگ ها
سخت عاشق می شوند
اما فراموش نمی کنند..

شاعر : عبدالمالکیان

همه ی ما ...

  • ۲۲:۲۰


همه ی ما
فقط حسرت بی پایان یک
اتفاق ساده ایم
که جهان را بی جهت،
یک جور عجیبی جدی گرفته ایم
شاعر سید صالحی
۱ ۲ ۳
Designed By Erfan Powered by Bayan