دست در دست او

  • ۱۲:۵۸

دست در دست باد

رهسپار شهر خیال ها

نوازش می کند آن دست مهربان باد

گیسوان درخت خسته را

پریشان شده آن دل از وابستگی ها

از این حال ،از این خستگی ها

با او درد دل ها می کند

شکایت از این امروز و فردا می کند

باد او را در آغوش می گیرد

اورا از همه غصه ها رها می کند

mmka
Designed By Erfan Powered by Bayan