پرواز خیال انگیز

  • ۱۲:۲۹
دم پرتگاه ، سقوط  یا پرواز بدون بال
پریدن یا نپریدن سوال این است اکنون
اوج بگیرم در این خیال یا بپرم در همین حال
در خواب و رویا بمانم یا در حقیقت ها
سایه ای پشت سر من ایستاده
تا کنون نبود اما نمی دانم حال از کجا آمد
مهم نبود که او کی بود
پریدم تا مثل یک پرنده اوج بگیرم
دستم را گرفت همان سایه ، همان چیز مبهم
همان حقیقت ، همان خودم
 همان چیزی که گفت:
دیوانه می پری؟ چرا؟
تو و پریدن،تو و سقوط
تو همیشه در پرواز بودی اما در سقوط نه
تو همیشه عاقل بودی اما مجنون نه
راست می گفت من و دیوانگی محال است
mmka

Designed By Erfan Powered by Bayan